Meerjarenplan HvA cultuurfonds Ede 2018 – 2022

“Kunst ontmoet”

Voorwoord

Wat is een mooiere locatie voor een stadsbeeldentuin dan de intensief gebruikte openbare ruimte in het hart van Ede waarin mensen onderweg zijn en elkaar ontmoeten. De ideale plek om een groot aantal kunstwerken te plaatsen. Kunst in de openbare ruimte sluit niemand uit en roept op tot discussie, beschouwing, kritiek of puur genieten. Toeschouwers zijn de bewoners van Ede stad, de overige inwoners van de gemeente Ede en de passanten die de Veluwe bezoeken.

Vanuit deze gedachte werkt het HvA cultuurfonds Ede sinds 2009 aan het realiseren van de stadsbeeldentuin Ede centrum. Even als de voorgaande edities heeft het meerjarenplan 2018 – 2022 voor de stadsbeeldentuin de titel: “Kunst ontmoet” gekregen.

HvA cultuurfonds Ede

Het fonds is gevormd uit de nalatenschap van mevrouw Anna Cornelia Albertina Ameshoff, een inwoonster van Ede, die in 1993 als weduwe van de heer Jacob Harmsen van der Vliet op 80 jarige leeftijd overleed.

De gelukkige jaren die mevrouw Anna Ameshoff samen met haar echtgenoot in Ede heeft doorgebracht, was voor haar reden om haar totale nalatenschap in 1993 aan de gemeente Ede te schenken. In haar testament heeft zij bepaald dat haar vermogen moet worden aangewend in het belang van de burgers van Ede stad.

Activiteiten in de periode 2002 - 2009

Sinds 2002 is de Stichting het Harmsen van der Vliet-Ameshoff Fonds actief. Tot en met 2008 heeft het fonds incidentele subsidies toegekend aan culturele-, maatschappelijke- en sportverenigingen uit het dorp Ede.

In 2009 heeft het fonds, bij de herinrichting van het Raadhuisplein, het kunstwerk “Chico y Chica” van de Spaanse kunstenaar Juan Ripollés aan de gemeente Ede geschonken. Dit kunstwerk is eenvoudig te omschrijven als “joie de vivre”, het is een tastbaar eerbetoon aan de schenkster van het legaat.

Activiteiten in de periode 2010 - 2014

De brede maatschappelijke waardering van het kunstwerk “Chico y Chica” was voor het HvA cultuurfonds Ede aanleiding om een meerjarenplan (2010 – 2014) voor het realiseren van een stadsbeeldentuin Ede Centrum op te stellen. Door het plaatsen van een aantal extra kunstwerken in het voetgangersgebied ontstaat, samen met de reeds bestaande kunstwerken, een beeldentuin in de stad. Deze beeldentuin in het voetgangersgebied is openbaar en altijd toegankelijk, het brengt kunst dichtbij mensen.

Het leidend thema voor de extra kunstwerken was “kind en toekomst”. Aan de kunstwerken werden de volgende voorwaarden gesteld: figuratief, vrolijk, vrijheid, fantasie prikkelend, groei en ontplooiing en blijvend verrassend.

Tijdens het meerjarenplan 2010 – 2014 voor de stadsbeeldentuin Ede Centrum zijn de volgende kunstwerken geplaatst:

 • Doelenplein (2010)
  “Oceanisch verlangen (jongen en meisje)” van Gijs Assmann;
 • Achterdoelen (2012)
  “Kat en mus” van Jeroen Henneman;
 • Maandereind (2013) (samen met de gemeente Ede)
  “Ander kind” van Hans van Houwelingen;
 • Grotestraat (zomer 2014)
  “Point Growth” van Lim Dong Lak.

Activiteiten in de periode 2014 - 2018

Het leidend thema voor de kunstwerken was “natuur, wetenschap en techniek”, een thema dat aanleiding was om nieuwe wegen in de kunst te onderzoeken. Herkenbare vormen en of nieuwe technieken zouden de kunstwerken een extra dimensie geven. De uitvoering is duurzaam en hufterproef.

Tijdens het meerjarenplan 2014 – 2018 voor de stadsbeeldentuin Ede Centrum zijn de volgende kunstwerken geplaatst:

 • Kerkplein (2018)
  “Je t’aime” van Klaas Gubbels;;
 • Raadhuisplein (2018)
  Tumboda” van Juan Ripolles

Meerjarenplan 2018 - 2022

Het HvA cultuurfonds Ede wil in het meerjarenplan 2018 – 2022 de volgende doelstellingen nastreven:

 • het plaatsen van meerdere nieuwe kunstwerken in de stadsbeeldentuin Ede Centrum;
 • onderzoeken of het in samenwerking met academies voor beeldende kunsten mogelijk is om voor één van deze kunstwerken een meervoudige opdracht te organiseren voor pas afgestudeerde, jonge Nederlandse kunstenaars. Na beoordeling en selectie van de ontwerpen zal het winnende ontwerp voor het kunstwerk worden gerealiseerd in de stadsbeeldentuin.

Stadsbeeldentuin Ede Centrum

Bij de uitbreiding van de stadsbeeldentuin streeft het HvA cultuurfonds Ede naar realisatie van kunstwerken met een hoge kwaliteit en zo mogelijk internationale allure. Daarbij kan het zowel gaan om het laten ontwerpen van kunstwerken, of om aankoop van bestaande kunstwerken, als het betreffende kunstwerk een kunstzinnige aanvulling is op het oeuvre van de stadsbeeldentuin.

Kunstwerken
Voor de stadsbeeldentuin zoeken wij naar kunstwerken die een wisselwerking aangaan met de openbare ruimte waarin ze staan. Wij zoeken naar kunstwerken die de toeschouwer nieuwsgierig maken, zodat de plaats waar het kunstwerk staat op een andere manier wordt beleefd. Daarbij kan het zowel gaan om een te ontwerpen kunstwerk als om de aanschaf van een bestaand kunstwerk.

Kunstenaars
Ingeval van een ontwerpopdracht zal voor de beoogde locatie worden gezocht naar kunstenaars waarvan, op grond van hun oeuvre, verwacht mag worden dat zij een kunstwerk kunnen realiseren die de locatie een toegevoegde waarde geeft. De uit te nodigen kunstenaar(s) zal gevraagd worden om een idee en concept voor de specifieke locatie uit te werken.
Ingeval een bestaand kunstwerk wordt gekocht, zal gezocht worden naar een passende locatie voor het kunstwerk.

Het HvA cultuurfonds Ede zal als initiatiefnemer en financier van de stadsbeeldtuin de definitieve keuzes maken en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ede vragen, om het kunstwerk te aanvaarden. Door het kunstwerk te aanvaarden, is de gemeente Ede verantwoordelijk voor de in stand houding en het onderhoud van de kunstwerken.

Locaties
Voor een stadsbeeldentuin is het noodzakelijk dat de kunstwerken op loopafstand van elkaar staan en dat er zoveel mogelijk toeschouwers langs de kunstwerken wandelen. Nieuwe locaties dienen dan ook bij voorkeur aan te sluiten op de locaties van de reeds bestaande kunstwerken die in en om het voetgangersgebied Ede Centrum liggen, zodat een wandelroute ontstaat die van kunstwerk naar kunstwerk leidt.